JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
 
FB WNE UW
FB WNE UW
WNE UW

Erasmus
     
Avattar.com Web Design
Komunikaty
Avattar.com Web Design

 1. Polityka plików cookies
 2. Licencje uniwersyteckie - SAS, SPSS i Statistica
 3. Konfiguracja sieci bezprzewodowej
 4. Zmiana ustawień wysyłania poczty elektronicznej
 5. Konferencje w panelu edycyjnym strony www
 6. Próby wyłudzenia informacji e-mailem
 7. Korzystanie z internetu w czasie zajęć
 8. Działanie antyspamowe poczty
 9. Edycja własnych danych na stronie WNE
Pracownia Informatyczna w wakacje

W lipcu i sierpniu Pracownia Informatyczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 (w soboty – nieczynna).
Polityka plików cookies

Serwisy *.wne.uw.edu.pl używają plików cookies zapisywanych na komputerach użytkowników. Są one niezbędne do prawidłowego działania mechanizmów stron internetowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Szczegółowe informacje o Polityce obsługi cookies w serwisach Uniwersytetu Warszawskiego dostępne są na stronie http://cookies.uw.edu.pl/
Licencje uniwersyteckie - SAS, SPSS i Statistica

W celu uzyskania licencji na programy SPSS 22, SAS (9.2, 9.3, 9.4) lub STATISTICA należy: Licencję należy używać zgodnie z zasadami obowiązującymi na UW oraz zgodnie z licencją producenta.
 1. Każdy użytkownik musi zaakceptować warunki licencyjne producenta.
 2. Prawo do korzystania z licencji wydawane jest na rok i co roku musi być odnawiane.
 3. Użytkownik nie może kopiować, udostępniać programu ani klucza instalacyjnego.
 4. Oprogramowanie można wykorzystywać z celach naukowych i badawczych.
 5. Dla celów pozanaukowych (administracja UW) można wykorzystywać pakiet IBM SPSS. Licencja na pakiet IBM SPSS zezwala jednostkom organizacyjnym UW na używanie także w celach komercyjnych.
 6. Użytkownik traci prawo do korzystania z licencji i musi zdeinstalować oprogramowanie w następujących sytuacjach:
  • po zakończeniu nauki na UW (student);
  • po wygaśnięciu stosunku pracy (pracownik);
  • po zakończeniu licencji - wygaśnięcie lub wypowiedzenie umowy (o tym przypadku użytkownicy będą powiadomieni na portalu uniwersyteckim);
  • na żądanie licencjodawcy lub uczelni w przypadku podejrzenia o naruszenie niniejszych zasad.

^
Konfiguracja sieci bezprzewodowej

Szanowni Państwo,
Zmieniona została konfiguracja dostępu do sieci bezprzewodowej WNE UW. Obecnie zgodna jest ona z projektem Eduroam.

Całość dokumentacji oraz niezbędne oprogramowanie dostępne jest na w/wym. stronie internetowej.
^
Zmiana ustawień wysyłania poczty elektronicznej

Zgodnie z decyzją TPSA od 1.12.2009 r. należy zmienić kod identyfikacyjny poczty wychodzącej
- w Outlooku Expressie posępując zgodnie z poniższą procedurą uruchamiając kolejno opcje: Outlook Express/Narzędzia/Konta/Właściwości/Zaawansowane zmieniając liczbę 25 na 587
- w przypadku korzystania z innego rodzaju programu pocztowego proszę skorzystać z postępowania zawartego pod adresem - http://www.tp.pl/cert/poczta.
^
Konferencje w panelu edycyjnym strony www

W związku z potrzebą lepszego uporządkowania konferencji z udziałem naszych pracowników wprowadzono kolumnę liczba porządkowa (Lp.), która narzuca kolejność porządkowania danych - podobnie jak publikacje.

Każdy z pracowników WNE powinien wstawiać w odpowiednim porządku swoje udziały w konferencjach wg kolejności Lp. wybieranej z przewijaka w wersji edycyjnej, a całość uporządkuje się poprawnie.
^
Próby wyłudzenia informacji e-mailem

WNE ostrzega Użytkowników wydziałowych oraz uniwersyteckich kont pocztowych przed powtarzającymi się próbami wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy lub przejęcia kontroli nad komputerem za pośrednictwem poczty elektronicznej (zjawisko zwane phishing).
Co to jest phishing?
 • Nadawcy takich listów podszywają się np. pod bogatych przedsiębiorców, administratorów poczty UW, Komisję Europejską, Microsoft, fundacje i loterie państwowe, a również organizatorów konferencji naukowych czy konkursów i firmy oferujące pracę!.
 • Listy mają na celu skłonić odbiorcę do przesłania danych osobowych, numeru konta w banku, hasła do konta e-mail, wyłudzenia pieniędzy lub odwiedzenia stron internetowych mogących wyrządzić szkody na jego komputerze.
Jak odróżnić phishing?
Alarmujący powinien być każdy z poniższych warunków.
 • Czego chce? Nadawca prosi, aby na podany adres email odesłać dane osobowe lub żeby odwiedzić w celu podania danych stronę internetową.
 • Skąd pisze? Podany adres zwrotny email nie jest założony w oficjalnej domenie nadawcy (np. ONZ nigdy nie będzie prosiło o wysyłanie wiadomości na konto w gmailu ale w domenie @un.org).
 • Jaki podał adres? Podawana strona internetowa ma adres w innej domenie (np. www.mbank.com albo www.embank.pl zamiast www.mbank.pl). Można odnaleźć w wyszukiwarce daną instytucję i dokładnie porównać jej oficjalny adres internetowy z tym podanym w liście.
Jak reagować na phishing?
 • Nie otwierać. Najlepiej nie otwierać takich listów - mogą również zawierać samowykonujące się programy. Szczególnie załączniki, nawet jeśli wyglądają niewinnie (np. plik .pdf albo obrazek).
 • Nie odpowiadać na te wiadomości.
 • Nie ignorować. Zidentyfikowany email najlepiej odesłać jako załącznik organizacji, pod którą się podszywał. Większe instytucje często uruchamiają specjalny adres email, pod który można je wysyłać. Email stanowi dowód przestępstwa. Wykrycie przestępcy stwarza możliwość podjęcia środków prawnych.
 • Niech zablokują te konta. Email warto przesłać też dostawcom bezpłatnych kont pocztowych, którymi się posłużono, aby je zablokowali (zazwyczaj adres nadawcy i adres zwrotny założone są w różnych domenach).
^
Korzystanie z internetu w czasie zajęć

Informuję prowadzących zajęcia i studentów na WNE, że zgodnie z sugestią Komisji Dydaktycznej oraz decyzją Prodziekan ds. Studiów w czasie trwania zajęć na komputerach w Pracowni Informatycznej WNE będzie odłączane połączenie z Internetem, poza stroną internetową WNE.

W przypadku potrzeby korzystania przez prowadzących z Internetu na zajęciach proszeni są oni o zgłaszanie takiej potrzeby do pok. L (tel. 120 lub 129) w PI z podaniem godzin takich zajęć.
^
Działanie antyspamowe poczty

Szanowni Państwo

W związku z kłopotem związanym z otrzymywaniem spamów (niechcianych poczt) podjęliśmy działania poprawiające sytuację. Jednak wiąże się to z koniecznością autoryzacji poczty przez użytkowników. Np. w programie Outkook Express należy wejść w następujące opcje:
Narzędzia/Konta/Właściwości/Serwery/
i zaznaczyć "ptaszkiem" opcję:
"Serwer wymaga uwierzytelnienia"


Nie dokonanie tej operacji może spowodować, że przez ok. 1 min. nie będzie wysyłana poczta (system blokuje operację wysyłania).
^
Edycja własnych danych na stronie WNE

Obecna strona umożliwia edytowanie przez pracowników WNE swoich danych, własnych publikacji oraz swój udział w konferencjach wg opcji rodzajowych. W zestawieniach zbiorczych nie widać pustych (niewypełnionych) obszarów, natomiast występuje możliwość ich wypełniania w opcji edycji - wtedy ukażą się w widoku

W tym celu należy skontaktować się z Kierownikiem Pracowni Informatycznej i uzyskać od niego login i hasło.

Po otrzymaniu loginu i hasła należy wybrać z paska górnego menu opcje:
Narzędzia WWW > Edycja danych
i kliknąć myszą w pole "Nazwa" (nie będzie widać kursora) oraz wpisać swój login, a poniżej swoje hasło. Po wciśnięciu klawisza Enter lub OK wejdziemy w Panel edycyjny, gdzie można w odpowiednich polach po prawej stronie wpisywać stosowne dane wg podpowiedzi podanych po lewej stronie. Po wprwadzeniu jakiegokolwiek znaku należy wcisnąć klawisz ZAPISZ, w przeciwnym przypadku wszystkie wprowadzone dane (nowe lub z po modyfikacji-edycji) zostaną utracone.

Wprowadzane dane na poziomie panelu edycyjnego przez każdego z pracowników WNE są JEDYNYM wprowadzeniem i zostaną one wygenerowane w zbiorczych zestawieniach pracownika, katedry, sprawozdania rocznego.
^


Avattar.com Web Design
Data ostatniej modyfikacji: 03-09-2014. Wprowadził: M. Bąba
Avattar.com Web Design