ENGLISH

OBRP

Ośrodek Badań Rynku Pracy (OBRP) stanowi grupa badaczy rynku pracy skupiona na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Choć Ośrodek powstał w roku 2008, jego działalność opiera się na wieloletnim doświadczeniu osób go tworzących. Zadaniem OBRP jest prowadzenie badań teoretycznych i empirycznych nad funkcjonowaniem rynku pracy we współczesnej gospodarce. Ośrodek łączy działalność stricte naukową z działalnością ekspercką, angażując się w projekty badawcze realizowane na rzecz instytucji sektora publicznego i prywatnego, dla których wiedza o warunkach panujących na rynku pracy i mechanizmach jego funkcjonowania jest niezbędna z punktu widzenia osiągnięcia własnych celów. W podejściu do problemów rynku pracy, badaczy z OBRP cechuje przede wszystkim ich wyraźnie ekonomiczna percepcja, z uwzględnieniem podejścia interdyscyplinarnego (współpraca z socjologami, prawnikami, demografami) oraz zastosowanie nowoczesnych technik analitycznych.

 

Do głównych celów Ośrodka należy:

  • rozwój teoretycznych i empirycznych badań nad rynkiem pracy w Polsce,
  • pogłębianie znajomości funkcjonowania rynku pracy w Polsce i innych krajach, szczególnie europejskich,
  • wymiana doświadczeń i upowszechnianie wiedzy o rynku pracy wśród ekspertów pracujących w sektorze nauki, w sektorze rządowym i samorządowym, pracodawców oraz związków zawodowych.

 

Realizacja tych celów dokonuje się poprzez różnorodne działania, spośród których się najistotniejszymi są:

  • realizowanie projektów badawczych, istotnych dla polskiego rynku pracy finansowanych z grantów i kontraktów krajowych i zagranicznych,
  • budowa bazy danych o rynku pracy w Polsce,
  • prowadzenie systematycznych i doraźnych seminariów oraz konferencji dla praktyków i teoretyków rynku pracy,
  • nawiązanie trwałej współpracy z wybitnymi naukowcami zajmującymi się badaniami rynku pracy z kraju i z zagranicy,
  • uruchomienie specjalistycznych zajęć z ekonomii rynku pracy, a w perspektywie studiów podyplomowych, staży naukowych etc.
  • publikowanie wyników prac w czasopismach, książkach, w serii typu Discussion Papers oraz na własnej stronie internetowej, w dalszej perspektywie wydawanie kwartalnika poświeconego analizom rynku pracy.